Bożena. „Skuteczność Prawa Do Skargi Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka W Toku postępowania Karnego Oraz W Warunkach Izolacji więziennej ”. Ius Novum, t. 10, nr 4, grudzień 2016, s. 62-65, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1164.