Adrian. „Zasiedzenie udziału We współwłasności nieruchomości Przez Jednego Ze współwłaścicieli”. Ius Novum, t. 10, nr 3, wrzesień 2016, s. 179-94, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1152.