Remigiusz. „Prawo niesprzeczności Jako Istota Tzw. Znamion Negatywnych Typu Czynu Zabronionego Pod Groźbą Kary (uwagi Na Marginesie Art. 192 § 1 k.K. )”. Ius Novum, t. 10, nr 3, wrzesień 2016, s. 121-35, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1148.