Rafał. „Charakter Prawny kryteriów Wyboru projektów Unijnych”. Ius Novum, t. 10, nr 3, wrzesień 2016, s. 109-20, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1147.