Tomasz. „Treść I Elementy kształtujące Karę Ograniczenia wolności”. Ius Novum, t. 10, nr 3, wrzesień 2016, s. 64-76, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1144.