Tóthová, Marta. „Pozycja głowy państwa W Procesie Realizacji Posiadanego upoważnienia Do Mianowania”. Ius Novum, t. 14, nr 1, grudzień 2020, s. 17-34, doi:10.26399/iusnovum.v14.1.2020.01/m.tothova.