Sobota, Marcin, i Bartosz Jawecki. „Prawne Aspekty Procedury określenia opłaty Za usługi Wodne W Nowym Prawie Wodnym”. Ius Novum, t. 13, nr 4, grudzień 2019, s. 114–134, doi:10.26399/iusnovum.v13.4.2019.46/m.sobota/b.jawecki.