[1]
R. Stefański, „Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2016 r”., IN, t. 11, nr 3, s. 198–220, wrz. 2017.