[1]
M. Zimna, “Kształtowanie się instytucji obrony obligatoryjnej w świetle ostatnich zmian kodeksu postepowania karnego”, iusnovum, vol. 9, no. 4, pp. 32-47, Dec. 2015.