[1]
J. Zaleśny, “Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problemy konkurencji i wzajemnych relacji - recenzja”, iusnovum, vol. 9, no. 4, pp. 209-213, Dec. 2015.