[1]
M. Nowakowski, “Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2013 r. sygn. akt K 33/12”, iusnovum, vol. 9, no. 4, pp. 154-168, Dec. 2015.