[1]
J. Kosonoga, “Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r.”, iusnovum, vol. 9, no. 4, pp. 145-153, Dec. 2015.