[1]
R. Dąbrowski, “Ustalanie stanu faktycznego w procesie cywilnym w świetle zmian obowiązujących od dnia 3 maja 2012 roku na przykładzie art. 207 k.p.c.”, iusnovum, vol. 9, no. 4, pp. 118-133, Dec. 2015.