[1]
M. Głogowska, „Obiektywne różnicowanie pracowników a sprawy z zakresu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć”, IN, t. 9, nr 3, s. 85–105, wrz. 2015.