[1]
M. Wąsek-Wiaderek, „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego «kreujących» środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych”, IN, t. 9, nr 3, s. 31–55, wrz. 2015.