[1]
J. Kosonoga, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r., III KZ 15/14”, IN, t. 9, nr 3, s. 201–209, wrz. 2015.