[1]
R. Stefański, „Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r”., IN, t. 9, nr 3, s. 153–189, wrz. 2015.