[1]
R. Szczepanik, „Projekt ustawy «Przepisy ogólne prawa administracyjnego» widziany okiem cywilisty”, IN, t. 9, nr 3, s. 129–152, wrz. 2015.