[1]
K. Wolniaczyk, „Konferencja na temat: "Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego"”, IN, t. 7, nr 2, s. 240-246, cze. 2013.