[1]
J. Wyrembak, „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 roku V ACa 730/13”, IN, t. 7, nr 2, s. 211–219, cze. 2013.