[1]
R. Stefański, „Przegląd uchwał Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2012 r”., IN, t. 7, nr 2, s. 174–210, cze. 2013.