[1]
I. Szczepańska, „Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”, IN, t. 7, nr 2, s. 143-173, cze. 2013.