[1]
W. Radecki, „Czeska ustawa o odpowiedzialności karnej osób prawnych”, IN, t. 7, nr 1, s. 42–63, mar. 2013.