[1]
B. Filek, „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 2011 r., II AKa 366/11”, IN, t. 7, nr 1, s. 199–209, mar. 2013.