[1]
J. Kosonoga, „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10”, IN, t. 7, nr 1, s. 192–198, mar. 2013.