[1]
C. Buonocore, „Usługi publiczne świadczone w interesie gospodarczym: między liberalizacją a ochroną interesu publicznego”, IN, t. 7, nr 1, s. 179–191, mar. 2013.