[1]
R. Stefański, „Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r”., IN, t. 7, nr 1, s. 125–162, mar. 2013.