[1]
R. Szałowski, „Ochrona informacji niejawnych a prawo dostępu do informacji publicznej”, IN, t. 7, nr 1, s. 108–124, mar. 2013.