[1]
J. Sobczak, „Kształtowanie się przestępstw przeciwko środowisku”., IN, t. 7, nr 1, mar. 2013.