[1]
P. Daniel, „Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego”, IN, t. 6, nr 3, s. 116–128, wrz. 2012.