[1]
M. Sekuła-Leleno, „Przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w postępowaniu cywilnym ”, IN, t. 17, nr 2, s. 140–157, maj 2023.