[1]
D. Walencik, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21”, IN, t. 17, nr 1, s. 130–144, mar. 2023.