[1]
W. M. Hrynicki, „Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej ”, IN, t. 17, nr 1, s. 76–92, mar. 2023.