[1]
M. Borski, „Wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – próba oceny przyjętych rozwiązań normatywnych ”, IN, t. 17, nr 1, s. 54–75, mar. 2023.