[1]
P. Poniatowski, „Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein ”, IN, t. 17, nr 1, s. 40–53, mar. 2023.