[1]
C. Kąkol, „Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r”., IN, t. 16, nr 4, s. 7–22, grudz. 2022.