[1]
M. Rzewuska, „Przysposobienie osoby pełnoletniej – postulaty de lege ferenda”, IN, t. 16, nr 3, s. 45–62, lis. 2022.