[1]
C. Kulesza, „Niedopuszczalność dowodu z prowokacji policyjnej w procesie amerykańskim i niemieckim w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego USA i ETPCz”, IN, t. 16, nr 2, s. 39-56, sie. 2022.