[1]
B. J. Stefańska, „ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE”, IN, t. 16, nr 1, s. 117-132, mar. 2022.