[1]
S. Balcarek, „KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO”, IN, t. 16, nr 1, s. 45–58, mar. 2022.