[1]
E. Jasiuk i R. Wosiek, „CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE”, iusnovum, t. 16, nr 1, s. 27-44, mar. 2022.