[1]
R. A. Stefański, „Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego za 2020 rok”, iusnovum, t. 15, nr 3, s. 105-132, wrz. 2021.