[1]
P. Kasprzyk, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt II OSK 1987/20”, IN, t. 15, nr 2, s. 141–151, sie. 2021.