[1]
P. Szustakiewicz, „Tajemnica przedsiębiorcy a tajemnica przedsiębiorstwa w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej”, IN, t. 15, nr 2, s. 41–50, sie. 2021.