[1]
K. Leżak, „Skuteczność zarzutu opartego na naruszeniu art. 41 § 1 k.p.k., a standard rzetelnego procesu”, iusnovum, t. 5, nr 2, s. 39-50, cze. 2011.