[1]
K. . Tkaczyk-Rymanowska, „Refleksje na temat art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na tle karnoprawnym i konstytucyjnym”, IN, t. 15, nr 1, s. 47–66, maj 2021.