[1]
J. A. Dąbrowski, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2019 r., III KK 280/18”, IN, t. 14, nr 4, s. 205–215, grudz. 2020.