[1]
Klaudia, „Konferencja na temat: «Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego»”, IN, t. 7, nr 2, s. 240–250, wrz. 2013.