[1]
R. Sosik, „Proporcjonalność wartości dóbr a zasada współmierności obrony koniecznej w polskim prawie karnym”, IN, t. 14, nr 4, s. 66–79, grudz. 2020.