[1]
M. Karpiuk, „Tereny zamknięte ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa ustanawiane przez organy administracji rządowej”, IN, t. 10, nr 4, s. 196–207, grudz. 2016.